Serampore - hvad er det?

Serampore eller Frederiksnagore er en tidligere dansk koloni i Bengalen i Indien. Kolonien blev indviet i 1755, men forinden var forløbet en heftisk periode siden de første handelspladser blev anlagt omkring 1625. Serampore opstod som handelsby fordi skibe søgte Trankebar, men landede i Serampore.

 

Gennem en årrække voksede aktiviterne i Serampore, og området tiltrak lokale og europæiske entreprenører, missionærer og initiativrige administratorer. Det lille universitet Serampore College blev grundlagt af tre baptistiske missionærer i 1819, og ved kongelig resolution i 1829 blev byen ophøjet til den tredje universitetsby i Det Danske Monarki (efter København og Kiel). Serampore College er det ældste universitet i Indien og det første moderne universitet i Asien.

 

Vanskelighederne for kolonien i Serampore voksede støt, og såvel briterne som de lokale bengalske fyrster lagde i stadig voksende omfang begrænsninger på danskernes handelsmuligheder, eller hindrede simpelthen samtlige tilførsler til Serampore. Omfanget af handelsaktiviteterne blev mindre og mindre, og i 1845 blev kolonien blev solgt til Storbritannien.

 

Udover universitetet i Serampore, har danskerne også sat spor i form af en kirke og en guvernørbolig, som desværre forfalder som årene går. Det er blandt andet disse bygninger som denne foreningen ønsker at istandsætte og vedligeholde.

Serampore ligger i det østlige Indien - lige nord for Kolkata