Foreningens formål
Vi ønsker at istandsætte og vedligeholde bevaringsværdige bygninger og inventar fra Danmarks koloniperiode i Serampore. I første omgang ønsker vi at rejse en million danske kroner, ikke noget stort beløb, men beløbet rækker langt i indiske priser.
Vi søger at rejse penge fra diverse fonde, Udenrigsministeriet, Kongehuset med flere. Støtte fra virksomheder, pengeinstitutter og andre, som ønsker at være med til at løse opgaven, finder allerede sted.

I øvrigt håber vi, at mange vil støtte os ved at tegne et medlemskab til blot 100 kr. pr. år.

Foreningens tilblivelse

Klik her for at læse artiklen
I forbindelse med en selskabsrejse til Indien, ledet af herboende, men indisk fødte Dhamu Chodavarapu, besøgte selskabet også den tidligere, fra 1755 til 1845, dansk ejede by og handelsstation Serampure. Byen ligger ca. 25 km. nord for Kolkata (tidligere Calcutta) ud til den Bengalske bugt. Her besigtigede selskabet kirke, universitet og meget mere, opført af Danmark. Vi kunne konstatere, at de, for historien, bevaringsværdige ting var i en meget dårlig forfatning. Manglende vedligehold, efter byen og området blev solgt til briterne i 1845, var udtalt.

Foreningen blev stiftet
Efter hjemkomsten til Danmark var det samlede selskab, med Dhamu Chodavarapu og hans hustru Lone i spidsen, enige om, at noget måtte gøres.

Foreningens bestyrelse
Formand Dhamu Chodavarapu
Næstformand Rita Andersen
Sekretær Kirsten Conrad
Kasserer Ulla Rømer Juul
Bestyrelsesmedlem Poul Andersen

Økonomi
På trods af foreningens unge alder er vi allerede nu tæt ved, en tiende del, eller 100.000,- kr. i den første målsætning med 1 million kroner.

Du kan læse referatet af generalforsamlingen 2010 - ved at klikke her.Ønsker du at støtte foreningens arbejde? Klik her for at donere et beløb.